מקצוע מידע על מקצוע : אתיקה עסקית - 099784

099784 - אתיקה עסקית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098732 ממשל ואתיקה עסקית       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

מקצוע זה מיועד לסטודנטים הלומדים בתוכנית ה-mba ובוחן את מרכיב האתיקה והאחריות לחברה כולה, הנכלל בקביעת המדיניות והניהול היום יומי. המקצוע יתן מבט על הבסיס הפילוסופי והפסיכולוגי של תורת האתיקה ולאחר-מכן ידון באחריות לציבור, סוגיות הקשורות לניהול משאבי אנוש ומספר סוגיות מסחריות שונות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1987 the harvard buisness review sir adrian cadbury ethical managers make their own rules

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:17:48