מקצוע מידע על מקצוע : שיווק בינלאומי - 099783

099783 - שיווק בינלאומי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094831 עקרונות השווק       מקצועות קדם
  098783 ניהול השיווק   ( או
) 098798 ניהול השיווק ו -    
 
  098833 שיווק בינלאומי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

ניהול שיווק אל ובתוך ארצות אחרות. שינויים נדרשים בתכנון השיווק ובקביעת התמהיל השיווקי עבור מדינות ותרבויות שונות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1993 .allyn and bacon .toyne and walters .global marketing management
1994 .addison wesley .albaum et. al .international marketing and export management

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:43:53