מקצוע מידע על מקצוע : אסטרטגיה לחברות רב-לאומיות - 099782

099782 - אסטרטגיה לחברות רב-לאומיות
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  098737 אסטרטגיה תחרותית   (   מקצועות קדם
) 098782 אסטרטגיה תחרותית ו -    


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

הקורס דן בניהול אסטרטגי של חברות רב-לאומיות. במסגרת הקורס נסקור כלים ותיאוריות שפותחו בתחום. יחודיות הקורס בכך שנתמקד בכלל הפירמה וכן בקביעת מיצוב אופטימלי בסביבה תחרותית עולמית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1986 .h.b.s press .michael e. porter, ed .competition in global industries
1995 addison-wesley .buzzell r., quelch j. and bartlett c .(global marketing management ( 3rd edition

נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 09:43:24