מקצוע מידע על מקצוע : ניהול של העברת טכנולוגיה בינלאומית - 099781

099781 - ניהול של העברת טכנולוגיה בינלאומית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  098737 אסטרטגיה תחרותית   (   מקצועות קדם
) 098782 אסטרטגיה תחרותית ו -    


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

פיתוח של אסטרטגיות בינלאומיות להעברת טכנולוגיות באמצעות שותפויות והענקת זכיונות. בקורס יוצגו דגמים שונים של קואופטציות ומיזוגים בינלאומיים. בין הנושאים הנידונים בקורס: היבטים משפטיים, תמחיר של טכנולוגיה, השפעת ההעברה הטכנולוגית על הקונה, כישורי משא-ומתן ומודיעין תחרותי.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:40:57