מקצוע מידע על מקצוע : משחק מנהלים - 099780

099780 - משחק מנהלים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8       6 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098737 אסטרטגיה תחרותית   (   מקצועות קדם
) 098782 אסטרטגיה תחרותית ו -    


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

הקורס מישם סימולציה, המדמה תחרות בין חברות גלובליות עתירות טכנולוגיה, שפעילותן העיסקית פרוסה באירופה, בצפון אמריקה ובאמריקה הלטינית. הסטודנטים נחלקים לקבוצות המייצגות את ההנהלות הבכירות של החברות. הקבוצות (חברות) מתחרות במשך הסמסטר בנושאים הכוללים את כל ממדי הניהול במטרה להפיק את מירב יכולותיהן העיסקיות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1995   h. thoreli intopia

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:22:04