מקצוע מידע על מקצוע : ניהול סיכוני ריבית - 099778

099778 - ניהול סיכוני ריבית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098728 שוק ההון   (   מקצועות קדם
  098752 מבוא לניהול פיננסי ו -    
) 098771 שוק ההון והשקעות ו -    


נושאים: תמחור אג"חים, מדידת תשואה, מח"ם, קמירות, עקומות תשואה, מחירי ספוט ושערי פורווד, סיכוני אשראי, סוכנויות דירוג אשראי, הסתברות לחדלות פירעון, נגזרות (חוזים עתידיים ו- fra ), אופציות על ריביות, עסקאות סוופ, נגזרות אשראי ( cds, cdo ), מוצרים מובנים וניהול סיכונים.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:19:38