מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט ביזמות מרעיון להשקעה - 099777

099777 - פרויקט ביזמות מרעיון להשקעה
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  8     6 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098737 אסטרטגיה תחרותית       מקצועות קדם
  098782 אסטרטגיה תחרותית     או
 
  098801 ייעוץ ביזמות - תוכנית עסקית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  099775 פרויקט בניהול      
  099776 פרויקט אסטרטגי גלובאלי - שיווק      
 
  098735 ייעוץ ביזמות - מסחור       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


התנסות ואימון בפיתוח ובהצגה של תוכנית עיסקית עבור פטננטים שפותחו בטכניון. הפרויקט מתקיים בשתוף פעולה עם הממציא. במהלך השיעורים תועברנה הרצאות על ידי מומחים מהתעשיה והסטודנטים יציגו את התוכנית למנהלי קרנות הון סיכון.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 09:22:22