מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט אסטרטגי גלובאלי - שיווק - 099776

099776 - פרויקט אסטרטגי גלובאלי - שיווק
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  5       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098737 אסטרטגיה תחרותית       מקצועות קדם
  098782 אסטרטגיה תחרותית     או
 
  098735 ייעוץ ביזמות - מסחור       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  098801 ייעוץ ביזמות - תוכנית עסקית      
  099775 פרויקט בניהול      
  099777 פרויקט ביזמות מרעיון להשקעה      


יישום ידע בתאוריות ובכלים בתחומי הניהול לשיפור השיווק בארגון. מבצעי הפרויקט, יחד עם מנהל הארגון ומורי הקורס, יגדירו את הבעיה השיווקית ויבחרו את התיאוריות והכלים הניהוליים לפתרונה.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:03:11