מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט בניהול - 099775

099775 - פרויקט בניהול
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  8     6 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098737 אסטרטגיה תחרותית       מקצועות קדם
  098782 אסטרטגיה תחרותית     או
 
  098735 ייעוץ ביזמות - מסחור       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  099776 פרויקט אסטרטגי גלובאלי - שיווק      
  099777 פרויקט ביזמות מרעיון להשקעה      
 
  098737 אסטרטגיה תחרותית       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  098801 ייעוץ ביזמות - תוכנית עסקית       מקצועות מכילים


יישום של ידע בתאוריות ובכלים מתחומי הניהול השונים לצורך ניהול וביצוע פרויקט. מבצעי הפרויקט, יחד עם מנהל הארגון ומורי הקורס, יגדירו בעיה בארגון ויבחרו את התאוריות והכלים הניהוליים שישמשו לפתרונה.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:04:13