מקצוע מידע על מקצוע : שוקי אופציות - 099773

099773 - שוקי אופציות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  098778 מבוא לשוקי נגזרים פיננסיים       מקצועות קדם


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

מודל בינומי, בלאק-שולס והרחבותיו, אסטרטגיה של גידור דינמי וניהול סיכונים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2000 prentice hall j. hull .options, futures and other derivatives, 4th ed

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:33:05