מקצוע מידע על מקצוע : נושאים בחשבונאות בחברות עתירות טכנולוגיה - 099771

099771 - נושאים בחשבונאות בחברות עתירות טכנולוגיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098780 חשבונאות פיננסית וניהולית       מקצועות קדם
  098781 תמחיר וחשבונאות ניהולית     או


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

נושאים חשבונאים בעייתיים אופייניים בניהול חברות עתירות טכנולוגיה הקשורים לערך השוק של חברות אלו. הדיונים יתמקדו בנושאים כגון: לאומיות, ונכסים בלתי מוחשיים כמו מחקר ופיתוח, זכויות יוצרים ומוניטין.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1999 mcgraw hill lawrence a. gordon managerial accounting concepts and empirical evidence

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:04:31