מקצוע מידע על מקצוע : חשבונאות בינלאומית - 099770

099770 - חשבונאות בינלאומית
נקודות
זיכוי
1.5
 
ניתן
בסמסטר
אחת לשנה
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098780 חשבונאות פיננסית וניהולית       מקצועות קדם
  098781 תמחיר וחשבונאות ניהולית     או


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

הערכה והשוואה של חברות במדינות שונות הכפופות לכללי דיווח. הנושאים: תופעת הרישום הכפול במסחר במניות, הקשר בין כללי הדיווח הלאומיים לתקני החשבונאות הבינלאומיים, מאפייני הכלכלה, שוק ההון, המבנה החוקי/פוליטי, אכיפה ושליטת חברות.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1999 prentice hall f.d.s.choi, c.n.frost and g.k.meek international accounting

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:52:13