מקצוע מידע על מקצוע : עיצוב תרחישים עיסקיים גלובליים - 099769

099769 - עיצוב תרחישים עיסקיים גלובליים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098737 אסטרטגיה תחרותית       מקצועות קדם
  098782 אסטרטגיה תחרותית     או


נושאים: פיתוח תרחישים המנבאים שינויים עתידיים איתם על החברה להתמודד תוך ניהול יעיל של סיכונים והזדמנויות. תיאור מגוון של אירועים על ציר הזמן מהווה לעתיד המספקים תובנות על אופיו של הארגון. בנית תרחישים והשימוש בהם כאסטרטגיות עסקיות.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2004 government pronting office national intelligence council mapping the global future
  2005 mcgraw hill p. laudicina world out of balance: navigating global risks to seize competituve advantage

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:25:35