מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט אסטרטגי גלובלי - יישום כלי ניהול - 099768

099768 - פרויקט אסטרטגי גלובלי - יישום כלי ניהול
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  8     6 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098737 אסטרטגיה תחרותית       מקצועות קדם
  098782 אסטרטגיה תחרותית     או


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

יישום אינטגרטיבי של ידע תיאורטי ומעשי מתחומי הניהול השונים לשיפור מיצובו האסטרטגי של הארגון בתחרות העולמית. הפרוייקט יכלול: הגדרת הבעיה, בחירת התיאוריות והכלים הניהולים לפתרונה.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:47:02