מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בפיתוח מיומנויות ניהול - 099767

099767 - סמינר בפיתוח מיומנויות ניהול
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  6       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098760 התנהגות אירגונית       מקצועות קדם


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

פיתוח מיומנויות הניהול של המשתתפים דרך הכרת סגנונות ניהול, התנהגויות ותפקוד במצבים שונים והערכת עמיתים. זיהוי מאפיינים אישיים הבאים לביטוי בסגנון הניהולי, הצגת כלי מדידת המאפיינים והתנסות במצבי תפקוד בעזרת סימולציות ומשחקי תפקידים. המשתנים שיבחנו: ערכים, חוללות עצמית, סגנונות קוגניטיביים, סגנונות ניהול, סגנון מו"מ ופתרון קונפליקטים, מיומנויות בין-אישיות, הערכת עמיתים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2003 ma mcgraw hill, boston j.l. pierce and j.w. newstrom leaders and the leadership process
1995 new york: van nostrand, reinhold m. k. badawy developing managerial skills in engineers and scientists: succeeding as a technical manager

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:31:34