מקצוע מידע על מקצוע : מנהיגות ותהליכים קבוצתיים - 099766

099766 - מנהיגות ותהליכים קבוצתיים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098760 התנהגות אירגונית       מקצועות קדם
 
  098746 מנהיגות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

מודלים של מנהיגות (מודל טווח מלא, מודלים מצביים ונורמטיביים), רמות ניתוח של תופעת המנהיגות (רמת ארגון, קבוצה, דיאדה), שיטות לפיתוח מנהיגות, תהליכים קבוצתיים, תיאורית symlog להבניית תהליכים קבוצתיים, מאפיינים קבוצתיים ויעילות צוות, קשרי גומלין בין מנהיגות ותהליכים קבוצתיים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002 prentice hall d. schultz psychology of work today

נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 07:27:47