מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בהתנהגות ארגונית - 099765

099765 - נושאים נבחרים בהתנהגות ארגונית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
אחת לשנה
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  098719 ניהול משאבי אנוש   (   מקצועות קדם
  098760 התנהגות אירגונית ו -    
) 098762 ניהול משאבי אנוש ו -    


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

הקורס יוקדש לדיון בנושאים שונים בתחום ההתנהגות הארגונית. הסילבוס ייקבע ע"י המורה באישור הוועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן הקורס. סמסטר ב' תשע"ו: כלכלה התנהגותית.
סמסטר א' תשע"ח: ניהול צוותים.
סמסטר א' תשע"ט: ניהול צוותים__


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:48:03