מקצוע מידע על מקצוע : הערכת ביצועי עובדים למינהל עסקים - 099761

099761 - הערכת ביצועי עובדים למינהל עסקים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  098760 התנהגות אירגונית       מקצועות קדם
 
  098601 הערכת ביצועי עובדים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

הערכת ביצועי עובדים היא תהליך של קביעת המרכיבים המשמעותיים בביצוע באמצעות מגוון רחב של יישומים: חלוקת תגמולים, תכנון הדרכה, תחזוקת מערכות משאבי אנוש ושיפור התקשורת ויחסי האנוש בעבודה. הקורס סוקר את שיטות ההערכה הקיימות, מטרותיהן ואת הבעיות המרכזיות בתחום. תהליכי וויסות עצמי והשפעתם על אפקטיביות של משוב (יינתן במפגש החמישי של הסמסטר הנוכחי). סדנת משוב קלאסי וסדנת משוב אלטרנטיבי, של חקר מוקיר (יינתן במפגש השישי של הסמסטר הנוכחי). עבודה ארגונית על מניעי מעריכים (יינתן במפגש השביעי של הסמסטר הנוכחי).
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1990 jai press ferris and rowland performance evaluation goal-setting and feedback

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:18:52