מקצוע מידע על מקצוע : ניהול משא ומתן - 099760

099760 - ניהול משא ומתן
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  097659 הדרכה ופיתוח משאבי אנוש       מקצועות מכילים


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

קשרי גומלין יעילים בין היחיד לארגון דורשים הידברות ומיקוח. הקורס סוקר את הידע המחקרי בנושאי המיקוח ובוחן את היישומים של ממצאים אלה במיקוח עסקי וביישוב עימותים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1991 englewood cliffs, n.j. prentice hall .murnigham, k.j the dynamics of bargaining games
1992 new york and free press .bazerman, m.h. and neale m negotiating rationality

נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 09:20:43