מקצוע מידע על מקצוע : יזמות חברתית - 099758

099758 - יזמות חברתית
נקודות
זיכוי
1.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098783 ניהול השיווק       מקצועות קדם


שיטות וכלים לפיתוח וליישום של אסטרטגיות ומודלים עסקיים המובילים ל-win-win , תוך התחשבות בכל בעלי העניין (בעלי המניות, החברה והסביבה.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:07:49