מקצוע מידע על מקצוע : סוגיות בשליטת חברות - 099756

099756 - סוגיות בשליטת חברות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098780 חשבונאות פיננסית וניהולית       מקצועות קדם


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

מערכות ונוהלי הגנה על זכויות ספקי הון ובעלי מניות בחברות ציבוריות בהן אין חפיפה מלאה בין שליטה לבעלות על הנכסים. ניגודי אינטרסים. ניתוח אירועי כשל מערכות.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:45:49