מקצוע מידע על מקצוע : עיצוב העדפות צרכנים - 099748

099748 - עיצוב העדפות צרכנים
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098783 ניהול השיווק   (   מקצועות קדם
) 098798 ניהול השיווק ו -    


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

העקרונות הבסיסיים בהתנהגות צרכנים ושימושם בפיתוח טכניקות וטקטיקות שיווק יעילות. מניעי הצרכן לצריכה, והדרכים להשפיע על הרגלי הצריכה וכתוצאה לשפר החלטות שיווקיות עיסקיות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1999 addison wesley f.r. kardes consumer behavior and managerial decision making

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 17:56:00