מקצוע מידע על מקצוע : שיווק באינטרנט - 099747

099747 - שיווק באינטרנט
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098783 ניהול השיווק       מקצועות קדם
  098794 ניהול השיווק 2     או
  098798 ניהול השיווק     או


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

בחינת השפעתו של האינטרנט על התנהגות צרכנים וכתוצאה על אפשרויות עיסקיות. יכולתו של האינטרנט לשנות את עקרונות השיווק המסורתי. טקטיקות ויכולות עיקריות באמצעות האינטרנט. סקירת מחקרים והתנסויות עיסקיות עדכניים של נושאי השיווק העומדים בפני חברות בהתמודדותן בתחרות של השוק היום.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1999 journal of interactive marketing pattie meas smart commerce: the future of intelligent agents in cyberspace

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:15:21