מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בניהול אסטרטגי - 099746

099746 - נושאים נבחרים בניהול אסטרטגי
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

הקורס ירחיב נושאים במינהל עסקים אשר אינם נדונים בקורסים אחרים ויהיה מוקדש לפעם לפעם לנושא נבחר לפי קביעתו של המורה האחראי. סמסטר ב' תשע"ז: יזמות בינלאומית סמסטר א' תשע"ח: ניהול הטאלנט.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:42:23