מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים ביזמות - 099745

099745 - נושאים נבחרים ביזמות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

הקורס ידון בנושאים שונים בתחום היזמות ויהיה מוקדש מפעם לפעם לסדרת נושאים על פי קביעתו של המורה האחראי. סמסטרא' תשע"ח: לין סטרטאפ.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:47:19