מקצוע מידע על מקצוע : התנהגות צרכנים - 099744

099744 - התנהגות צרכנים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098783 ניהול השיווק       מקצועות קדם
  098794 ניהול השיווק 2     או
  098798 ניהול השיווק     או
 
  098758 התנהגות צרכנים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

היסודות התיאורטיים של התנהגות הצרכן תוך הדגשת אלה בפסיכולוגיה קוגניטיבית וחברתית. הקשר בין התאוריה לבעיות שיווק והדרכים ליישומן בתהליך המעשי של קבלת החלטות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 journal of marketing j. alba et.al interactive homeshopping

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:27:40