מקצוע מידע על מקצוע : סוגיות נבחרות בשיווק - 099743

099743 - סוגיות נבחרות בשיווק
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098783 ניהול השיווק   (   מקצועות קדם
  098784 אסטרטגית שיווק ו -    
) 098798 ניהול השיווק ו -    


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

הקורס ירחיב נושאים בשיווק אשר אינם נדונים בקורסים אחרים ויהיה מוקדש מפעם לפעם לנושא נבחר לפי קביעתו של המורה האחראי.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:21:19