מקצוע מידע על מקצוע : ניהול קשרי לקוחות - 099742

099742 - ניהול קשרי לקוחות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098783 ניהול השיווק       מקצועות קדם
  098784 אסטרטגית שיווק     או
  098798 ניהול השיווק     או
 
  096820 מערכות ניהול קשרי לקוחות       מקצועות צמודים


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

בנושא נהול קשרי לקוחות בארגונים ייסקרו: שיטות להערכת רווחיות לקוחות וחישוב ערך חיי לקוח, סוגי לקוחות והערכת חשיבות נאמנותם, ניתוח שביעות רצון ונטישות, החדרת מערכות crm לארגונים ונאמנות לקוחות בעידן סחר אלקטרוני.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:13:19