מקצוע מידע על מקצוע : מחקרי שיווק - 099741

099741 - מחקרי שיווק
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098783 ניהול השיווק       מקצועות קדם
  098798 ניהול השיווק     או


נושאים: תהליך המחקר השיווקי, בניית שאלונים, בחירת שיטת מחקר, השוואות, פילוח צרכנים, חיזוי וניתוח קונג'וינט.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998   d. lehmann, s. gupta, and j. steckel d. lehmann, s. gupta, and j. steckel marketing research

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:14:13