מקצוע מידע על מקצוע : סמינר שטח במדעי ההתנהגות  בניהול - 099635

099635 - סמינר שטח במדעי ההתנהגות בניהול
נקודות
זיכוי
0.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  1       שעות
שבועיות
עבודות מחקר של סטודנטים לתארים מתקדמים בשטח מדעי ההתנהגות בשילוב הרצאות של אורחים מישראל ומחו"ל למחקר עדכני בתחום ודיון בתחומי המחקר השונים בפסיכולוגיה קוגנטיבית והנדסת גורמי אנוש, פסיכולוגיה ארגונית, שיווק, אבטחת איכות ואסטרטגיה ארגונית. הרחבת הידע בתחומי המחקר, הכרות עם שיטות מחקר מגוונות, פיתוח חשיבה ביקורתית של מחקרים והכרות עם חוקרים בתחומים אלה.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:48:00