מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בהתנהגות ארגונית - 099629

099629 - נושאים נבחרים בהתנהגות ארגונית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קורס זה ניתן בקריאה מודרכת בלבד.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:50:21