מקצוע מידע על מקצוע : תהליך קשב הערכת מגבלותיו של מפעיל - 099627

099627 - תהליך קשב הערכת מגבלותיו של מפעיל
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  095605 מבוא לפסיכולוגיה       מקצועות קדם
  098603 איסוף נתונים ומחקר במדעי ההתנהגות     או


ניתוח מגבלותיו של המפעיל האנושי בתפקידי ביצוע, עיבוד אינפורמציה וקבלת החלטות. מדידה ותאור של מגבלות אלו כפי שהן באות לידי ביטוי במדדי קצב זמן, דיוק ואיכות התגובה, ובקורלטים פיסיולוגיים. גישות חד-ממדיות ורב-ממדיות להערכת מגבלות יכולתו של המפעיל, גורמי מוטיבציה עלות ואסטרטגיה בגישת המפעיל לחלוקת משאבי עיבוד ותגובה בביצוע בו-זמני של מטלות מורכבות.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:22:50