מקצוע מידע על מקצוע : סדנא בניהול צוותים - 099104

099104 - סדנא בניהול צוותים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098760 התנהגות אירגונית       מקצועות קדם


בקורס זה נלמד כיצד לנהל צוותים בצורה אפקטיבית, תוך הבנת תהליכים צוותיים וגורמים המשפיעים על ביצועי הצוות. נלמד אודות מאפייני צוות (כגון תמהיל הצוות והמגוון שבו), תהליכי צוות (כגון פיתוח הצוות, תקשורת ותהליכי קבלת החלטות) והשפעתם על תוצרי הצוות (כגון שיתוף פעולה, פרודוקטיביות, יצירתיות).

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל לזהות ולהבין צרכים, מאפיינים ודפוסי עבודה של צוותים מסוגים שונים. להבין מרכיבים חיוניים בתהליכי קבלת החלטות ויישומן. להבין וליישם גישות ניהוליות שונות של צוותים. לזהות ולהבין דפוסי תקשורת וקונפליקטים בצוותים תוך יישום פתרונות מתאימים. להבין את מורכבות תפקודם של צוותים גלובליים ודרכי
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2010 elsevier butterworth-heinemann r.m belbin team roles at work )3rd ed.(
2019 mcgraw - hill ryerson ltd. j.a colquitt, j.a. lepine, m.j. and j.a colquitt, j.a. lepine, m.j. and organizational behavior:improving performance and commitment in the workplace )6th ed.(
2017 pearson education inc. l.l. thompson making the team:a guide for managers )6th ed.(

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:25:47