מקצוע מידע על מקצוע : מרשתת של הדברים, טכנולוגיה ושימושים - 099103

099103 - מרשתת של הדברים, טכנולוגיה ושימושים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס מקנה ידע כולל ומקיף בנושא iot ומכיל מבוא ל- iot, מבוא ל- big data במערכות iot, פרקים נבחרים בתקשורת מחשבים, מחשוב ענן והגנת מערכות iot. בנוסף הקורס מציג נושאים נבחרים ב- industrial iot, ניהול ערים חכמות ו- social iot.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל להבין את הסביבה הטכנולוגית שבה פועלים מוצרי iot, להבין כיצד עובדות מערכות big data ותקשורת נתונים במערכות iot, להבין בעיות אבטחה בחישוביות ענן, לדעת כיצד ניתן להביא ערך לתעשייה מסורתית ולנהל מערכות שונות באמצעות מערכות iot, בבית חכם, ערים חכמות ועוד, ע"י שימוש בשירותי ענן.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
002597456 2014 arshdeep bahga and vijay k. madisetti a. bahga and v.k. madisetti internet of things )iot( a hands on approach

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:11:45