מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לניתוח נתונים בשפת פייתון - 099102

099102 - מבוא לניתוח נתונים בשפת פייתון
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098740 סטטיסטיקה למנהלים       מקצועות קדם


הקורס חושף את הסטודנטים ללמידה חישובית בשפת פייתון. בקורס נתמקד באלגורתמי סיווג (מכונת וקטורים תומכים, רגרסיה לוגיסטית), רגרסיה (רגרסיה ליניארית, לאסו) ושיטות אנסמבל (יער אקראי), בנוסף לשיטות להערכת מודלים. בנוסף, נסקור את כלי התוכנה וחבילות הקוד המרכזיות במדעי הנתונים בשפת פייתון.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל לכתוב קוד בסיסי בשפת פייתון, להשתמש בחבילות סטנדרטיות לטיפול בנתונים כגון pandas, numpy, scirit-learn. לבצע ניתוח נתונים אקספלורטורי וויזואליזציה של הנתונים. להשתמש בשיטות לפיתרון בעיות למידה כגון סיווג ורגרסיה. להבין ולנתח את האתגרים הכרוכים בהערכת מודל חיזוי.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2016 o'reilly media j. vanderplas pyton data science handbook: essential tools for working with datap

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:03:57