מקצוע מידע על מקצוע : ויזואליזציה של המידע - 099101

099101 - ויזואליזציה של המידע
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098740 סטטיסטיקה למנהלים       מקצועות קדם


ויזואליזציה של המידע )information visualization( הוא תחום שעוסק בשימוש בשיטות גרפיות שונות על מנת לעזור לאנשים להציג ולנתח מידע. המטרה של הויזואליזציה היא חשיפת המבנה הבסיסי של מערכי נתונים גדולים בעזרת ייצוג חזותי. הקורס מקנה התנסות בשיטות ויזואליזציה שונות באופן שיטתי, תוך ביסוס תיאורטי ומדעי.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל לדעת את העקרונות הבסיסיים הקשורים בויזואליזציה תוך ניתוח והצגה של מידע. להשתמש במגוון שיטות קיימות של ויזואליזציה של המידע. לנתח ולהעריך את איכות הכלים והמערכות המשמשים לייצוג מידע. להשתמש בשיטות ויזואליזציה קיימות של ויזואליזציה של מידע. לנתח ולהעריך את איכות הכלים והמערכות המשמשים לייצוג מידע. להשתמש בשיטות ויזואליזציה קיימות וחדשות לייצוג מידע של מגוון סוגי נתונים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2014 vadbook t. munzner visualization analysis and design
2010 a. k. peters,natick m.ward, g.grinstein and d. keim interactive data visualization. foundations, techniques and applications
2016 wiley d. murray tableau your data:fast and easy visual analysis with tableau software

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:52:31