מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט בנתוני עתק ובינה עסקית - 099100

099100 - פרויקט בנתוני עתק ובינה עסקית
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3 4     3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

מטרת הפרויקט היא לחשוף את הסטודנטים לבעיות אמיתיות של מדע הנתונים, העומדות היום בפני חברות. המשתתפים יבצעו פרויקט מקיף במדע הנתונים בחברות מובילות. הפרויקט יעסוק באתגרים העומדים בפני ארגונים אלה, והם יישמו שיטות לניתוח נתוני עתק ואינטילגנציה עסקית שישמשו את מקבלי ההחלטות בתכנון ולנקיטת פעולות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל לזהות בעיות ניהוליות שניתן לגשת אליהן בכלים בשיטות וכלים של מדע הנתונים. להשתמש בשיטות וכלים לניתוח נתוני עתק ואינטלגנציה עסקית. להציג את הניתוחים כך שיהיו בעלי רלוונטיות מיידית למקבלי ההחלטות. להסיק מתוך הנתונים על מגמות קיימות ולפתח דרכים להתמודד עם מגמות אלו.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2017 packet publishing s. raschka python machine learning
2017 springer g. james, d. witten, t. hastie, g. james, d. witten, t. hastie, an introduction to statistical learning

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:42:17