מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לניהול מערכות בטיחות ובריאות - 099005

099005 - מבוא לניהול מערכות בטיחות ובריאות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

מושגי יסוד בניהול בטיחות ובריאות בעבודה, תיאוריות ומודלים של ניהול בטיחות, ארגון מערך בטיחות במפעל והתקן הישראלי לניהול בטיחות. מודלים של שיפור מתמיד הכוללים (1) קביעת מדיניות לבטיחות ולגיהות (2) תכנון מערכת הניהול בהתייחס לניתוח גורמי סיכון והערכת סיכונים,(3)יישום והפעלה של מסגרת ביצוע (4)בקרה, מדידה והערכה של ביצועי הבטיחות והגיהות (5) סקר הנהלה ובחינה מחדש של המערכת על ידי ההנהלה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 התאחדות התעשיינים א. גריפל בטיחות ובריאות בעבודה: חובות המעביד והעובד
1997 van nostrand renhold r.m. richardson managing worker safety and health for excellence

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:17:19