מקצוע מידע על מקצוע : תהליכים ארגוניים ובטיחות - 099002

099002 - תהליכים ארגוניים ובטיחות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

סקירת גורמים קבוצתיים וארגוניים המשפיעים על רמת הבטיחות ושיטות לשיפור התנהגות בטיחותית. הגורמים הקבוצתיים: מנהיגות, מוטיבציה, לכידות ודפוסי תאום ותקשורת. גורמים ארגוניים: אקלים ארגוני ותרבות ארגונית. השיטות לשיפור רמת הבטיחות כוללות שינוי אקלים ארגוני (אקלים בטיחות), שיפור אפקטיביות המנהיגות, הלכידות והתקשורת הקבוצתית. הקורס כולל ניתוח של תאונות ואירועי בטיחות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001 prentice-hall s. robbins organizational behavior
2000 safety science r. hale safety climate and culture

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:40:24