מקצוע מידע על מקצוע : הבדלי תרבות בהתנהגות ארגונית - 098870

098870 - הבדלי תרבות בהתנהגות ארגונית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  098760 התנהגות אירגונית       מקצועות קדם
  095605 מבוא לפסיכולוגיה     או


התפתחותו של השוק הכלל עולמי יוצרת צורך לשתוף פעולה בין-תרבותי ומחדדת את השפעתם של הבדלי תרבות על התנהגות ארגונית: הקורס נועד לבחון את יעילותן של גישות ניהוליות שונות בתרבויות שונות, כולל הנעה לעבודה, הקצאת תגמולים, תהליך קבלת החלטות ותקשורת בינאישית.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1986 wiley ronen, s. and kumar, r. compavative management
חובה 1986 the kent international business series adler, n.j. international dimensions of organizational behavio

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:20:11