מקצוע מידע על מקצוע : אסטרטגיה עסקית - 098852

098852 - אסטרטגיה עסקית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  098110 ניהול היצור למינהל עסקים       מקצועות קדם
  098210 מבוא לעיבוד נתונים מינהלי למינהל עסקים     או
  098565 ניהול פיננסי למינהל עסקים     או
  098693 מדיניות ארגונית     או
  098831 שיווק למינהל עסקים     או


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

מושגי יסוד במדיניות מנהלית, אסטרטגיה והסביבה, אסטרטגיות תחרותיות. הקורס יעסוק בניתוח ארועים מהתעשיה הישראלית והעולמית.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:27:53