מקצוע מידע על מקצוע : ייעוץ ביזמות - תוכנית עסקית - 098801

098801 - ייעוץ ביזמות - תוכנית עסקית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098737 אסטרטגיה תחרותית       מקצועות קדם
  098782 אסטרטגיה תחרותית     או
 
  099776 פרויקט אסטרטגי גלובאלי - שיווק       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  099777 פרויקט ביזמות מרעיון להשקעה      
 
  099775 פרויקט בניהול       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


יישום של ידע בתאוריות ובכלים מתחומי הניהול השונים לצורך ניהול וביצוע פרויקט. מבצעי הפרויקט, יחד עם מנהל הארגון ומורי הקורס יגדירו בעיה בארגון ויבחרו את התאוריות והכלים הניהוליים שישמשו לפתרונה.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:56:32