מקצוע מידע על מקצוע : יזמות - 098799

098799 - יזמות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098751 מאקרו - כלכלה למנהלים   (   מקצועות קדם
  098752 מבוא לניהול פיננסי ו -    
  098781 תמחיר וחשבונאות ניהולית ו -    
  098783 ניהול השיווק ו -    
) 098798 ניהול השיווק ו -    
 
  518008 חדשנות אנרגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  098853 ייזום מפעלים 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  098788 יזמות ופיתוח עסקי       מקצועות מכילים


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

מבוא ליזמות (יצירת רעיונות), בניית המשאבים: המשאב האנושי וההון הפיננסי, תיכון המודל העסקי, גידול לסטרטאפים: שיקולים פנימיים ולחצים חיצוניים, עבודת צוות תחת הנחיית המרצה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1995 oxford: buttertworth-heinemann .mcdonald, m.h.b marketing plans, how to prepare them, how to use .them
1994 .london: institute of economic affairs parker, d. and ralf stacey management and economics: the implication of .nonlinear thinking

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:35:54