מקצוע מידע על מקצוע : ניהול השיווק - 098798

098798 - ניהול השיווק
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  098740 סטטיסטיקה למנהלים       מקצועות קדם
  098760 התנהגות אירגונית     או
 
  098831 שיווק למינהל עסקים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  098733 הערכת שווי ומימון מיזמים חדשים       מקצועות מכילים


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

סקירת נושאים עיקריים בתחום השיווק מנקודת מבטו של המנהל, בהם: התנהגות צרכנים ומחקרי שוק, פילוח שווקים ומיצוב המוצר, בניית תמהיל השיווק של האירגון.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 irwing peter donnelly a preface to marketing management

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:41:41