מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים במימון - 098793

098793 - נושאים נבחרים במימון
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  098728 שוק ההון   (   מקצועות קדם
  098752 מבוא לניהול פיננסי ו -    
) 098771 שוק ההון והשקעות ו -    


הקורס יעסוק בנושאים ובעיות שונות בתחום המימון שייקבעו על ידי המורה האחראי. סילבוס מפורט יקבע על ידי המורה לפני הסמסטר בו ינתן הקורס.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:46:39