מקצוע מידע על מקצוע : יזמות ופיתוח עסקי - 098788

098788 - יזמות ופיתוח עסקי
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098751 מאקרו - כלכלה למנהלים   (   מקצועות קדם
  098752 מבוא לניהול פיננסי ו -    
  098781 תמחיר וחשבונאות ניהולית ו -    
  098783 ניהול השיווק ו -    
) 098798 ניהול השיווק ו -    
 
  518008 חדשנות אנרגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  098799 יזמות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  098853 ייזום מפעלים 1      
 
  098802 יזמות ופיתוח עסקי       מקצועות זהים


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

תהליך זיהוי ופיתוח של רעיון עיסקי עד לגיבושו לנייר עבודה. בקורס יידונו המידע והנתונים הדרושים, וכן יוגדרו הכלים לעיבודם להכנת דו"ח קדם פרוייקט ( pre-feasibility report ). החומר התיאורטי והשיטות הטכניות ייושמו בפרוייקט מעשי ברמה התואמת את הדרישות המקובלות של מועצות מנהלים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1995 oxford: buttertworth-heinemann .mcdonald, m.h.b marketing plans, how to prepare them, how to use .them
1994 .london: institute of economic affairs parker, d. and ralf stacey management and economics: the implication of .nonlinear thinking

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:05:37