מקצוע מידע על מקצוע : דיווח וניתוח של דוחות כספיים - 098785

098785 - דיווח וניתוח של דוחות כספיים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  098780 חשבונאות פיננסית וניהולית       מקצועות קדם
 
  094812 חשבונאות ניהולית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  098811 שיטות בקרה חשבונאיות למינהל עסקים      


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

נושאים: קריאה והבנה של דוחות כספיים תוך דגש על חברות ציבוריות. יסודות המדידה החשבונאית והדיווח הכספי כפי שמשתקף בדוחות כספיים. הבנה וניתוח של דוחות כספיים מהיבטים ניהוליים ופיננסיים. השימוש בדוחות כבסיס להערכה ולקבלת החלטות בשווקי ההון.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1996 אחיאסף י. סמט חשבונאות פיננסית - כרך ב'
1997 לשכת רואי חשבון בישראל לשכת רואי חשבון בישראל פרסומים מקצועיים - כרך א'

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:25:14