מקצוע מידע על מקצוע : מימון בינלאומי - 098773

098773 - מימון בינלאומי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  098752 מבוא לניהול פיננסי       מקצועות קדם
  098728 שוק ההון   ( או
) 098771 שוק ההון והשקעות ו -    


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

פעילות בינלאומית ורב-לאומית, חשיבות חיזוי שערי חליפין, כלים פיננסיים לגידור סיכונים, חוזים עתידיים ואופציות מט"ח, הגדרות חשיפה לסיכונים, הרכב ההון ומחיר ההון בחברות רב-לאומיות, בדיקת כדאיות של השקעות בחו"ל.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 addison-wesley eitman, stonehill and moffet multinational business finance .th ed8

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:50:36