מקצוע מידע על מקצוע : שוק ההון והשקעות - 098771

098771 - שוק ההון והשקעות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098752 מבוא לניהול פיננסי       מקצועות קדם
 
  098728 שוק ההון       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

הקורס סוקר שווקים לניירות ערך וניירות הערך הנסחרים בהם. הקורס מתמקד ביישומי ניתוח שונות בניהול תיקי השקעות, מודל תמחיר ( camp ), יעילות שוק ומדדי ביצוע.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1995 .prentice-hall 5th ed a. sharpe and bailey investments

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:02:29