מקצוע מידע על מקצוע : מימון מיזמים טכנולוגיים - 098770

098770 - מימון מיזמים טכנולוגיים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098752 מבוא לניהול פיננסי       מקצועות קדם
 
  098733 הערכת שווי ומימון מיזמים חדשים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הקורס עוסק במימון חברות הזנק טכנולוגיות בשלבים הראשונים של הפיכתן לחברה ובפרט בסוגיות כגון: כמה כסף ניתן וצריך לגייס, מתי יש לגייס את הכסף וממי, מהו הערך המוערך של החברה ומהו מבנה ההון הנכון.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2000 little, brown and company j. s. levin structuring venture capital, private equity, and entrepreeurial transactions.

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:51:13